ResCalf

ResCalf®

Omdat longgezondheid telt.

BRD

Bovine Respiratory Disease (BRD) complex is een veel voorkomend probleem en veroorzaakt grote economische verliezen op rundveebedrijven.

De belangrijkste factoren die aan de schade bijdragen zijn; sterfte, behandelkosten, ongunstige voederconversie, groeiachterstand, slechtere vleeskwaliteit en minder melkproductie.

Luchtwegproblemen bij rundvee zijn daarom een permanente bedreiging voor de verwachte opbrengst, ongeacht de aard van het bedrijf.

De ResCalf® benadering

MSD Animal Health is actief op het Bovine Respiratory Disease complex gebied, door het leveren van hoogwaardige farmaceutische producten voor de preventie en behandeling van luchtwegproblemen. MSD Animal Health levert daarnaast hoogwaardige technische ondersteuning en adviseert de praktiserende dierenarts bij het ontwikkelen van een planmatige aanpak van luchtwegproblemen op rundveebedrijven.

MSD Animal Health heeft ResCalf ontwikkeld als ondersteuning voor de praktiserende dierenarts in het ontwikkelen van een structurele aanpak van BRD.

Log in
*
*